jan
13

Šaliansky Maťko

salmat logo miniŠaliansky Maťko je postupová súťaž v prednese slovenských povestí, ktorej sa môžu zúčastniť len žiaci 2. – 7. ročníka. Má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie, kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám, zvykom a národného povedomia.
Naši žiaci majú radi výzvy, chcú poznávať slovenskú literárnu tvorbu nad rámec učebných osnov, radi čítajú, a tak učiteľky prvého stupňa a učiteľky SjL druhého stupňa pripravili šikovných žiakov, ktorí mali záujem a chuť naučiť sa a predniesť slovenskú povesť pred porotou školského kola Šalianskeho Maťka.

jan
12

EKOKVÍZ

elektroodpad miniSprávať sa zodpovedne voči životnému prostrediu, dať odpadu druhú šancu, to majú naši žiaci stále na pamäti. Overili si to aj vo vianočnom EKOkvíze, kde mali možnosť zapojiť sa do súťaže, odpovedať správne na otázky a získať tak odmenu. Ďakujeme všetkým stopätnástim žiakom, ktorí sa zapojili a výhercom srdečne blahoželáme.

dec
16

Medzinárodný deň hôr

tatry miniMedzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej čiary. Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory, prvý zľava má modrý diamant na vrchole, ktorý symbolizuje ľadovce a snehovú pokrývku, dávajúcu životodarnú vodu. Kruh vo vnútri prostrednej hory znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v časti tretej hory predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.
Tento deň si pripomenuli aj naši štvrtáci. Na vyučovacej hodine bádali nad zaujímavými aktivitami, pracovali v skupine aj samostatne, pozerali dokumentárny film a čítali z literatúry zaoberajúcej sa touto témou.

dec
15

Vianočný turnaj tretiakov vo vybíjanej

lopty miniVianoce pomaly klopú na dvere. Čas pred Vianocami nám ponúka veľa možností, ako by sme ho mohli využiť. Nemusí to byť len o upratovaní, pečení, či zháňaní darčekov.
My tretiaci sme sa tento čas rozhodli spríjemniť vianočným turnajom vo vybíjanej. Je to obľúbená loptová hra, predovšetkým u mladších žiakov. Aj my sme sa zabavili. Nešlo nám o výhru, ale o radosť z hry samotnej. Spoločne sme sa zabavili, vybláznili, čo v nás zanechalo krásny pocit z pohybu.

dec
14

Pesničkový Mikuláš

mikulas mini„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...“
Kto by nechcel stretnúť svätého Mikuláša? Či sme veľkí, či sme malí, všetci sa tešíme Mikulášovi. A inak to nebolo ani v piatkové dopoludnie, keď sa naši žiaci zúčastnili v MsDK hudobno-zábavného programu Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní, vianočných kolied a vtipného slova, stretli deti pani Zimu, snehové vločky, čerta Brumteláša s rodinou a samozrejme svätého Mikuláša. Rozžiarené oči, úsmevy na tvárach a radosť, svedčili o tom, že sa im program veľmi páčil. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom opäť o rok.

dec
13

Vjanočne Vichodňarske Rozpravočki

vianoce miniAk chcete vedieť, ako chutí vianočný perník s "D" v strede, ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24. decembra ráno, ako vyzerajú Vianoce v pekle, prípadne, čo všetko musí prežiť vianočný anjel, keď príde na Zem príliš skoro napríklad 8. decembra v Hornozemplínskej knižnici zaujímavo prečítal deťom režisér, dramatik divadla KĽUD Kladzany a autor Vjanočnich Vichodňarskich Rozpravočok Jozef Jenčo, ktorý vtiahol deti IV.C do príbehu rozprávok trochu inak, v zemplínskom nárečí. Rozprávky plné vtipu, hravosti a vianočnej atmosféry spolu s autorom deťom predviedli aj členovia divadla KĽUD. Deti si rozviazali jazýčky v čítaní zaujímavých viet v podobe darčekov pod vianočným stromčekom – bľašanky v mechu, garadiče do neba, fungeľ novy blajvas...

dec
12

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 7. decembra 2022 konalo už štvrtýkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Matthias Filip Popaďák (7.A), Ela Fecenková (8.B) a Laura Šuličová (9.B), ktorí sa umiestnili na krásnom 1. mieste. Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov súťaživosť a spoluprácu v skupine. Možno aj takouto zábavnou formou vzbudíme u nich záujem o chémiu. Zaujímavým darčekom pre každého žiaka bola mikulášska čiapka, sladkosť a mydielka vyrobené na chemickom krúžku.

dec
11

eTwinning po tretíkrát

etwinning logoeTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 a tento školský rok sme rozbehli už tretí eTwinning projekt na našej škole. Táto spolupráca vznikla v nadväznosti na minuloročný Erasmus+, kde sme sa spoznali s novými kolegami – pedagógmi z iných krajín a ostali sme v spolupráci.
Tohtoročný projekt má názov My health is my wealth (moje zdravie je moje bohatstvo). Jeho cieľom je objavovať benefity zdravej stravy, športu pre zdravie človeka a poznávať iné Európske kultúry.
Do projektu sú zapojení 9 učitelia so svojimi žiakmi z Grécka, Francúzska, Portugalska, Turecka a Slovenska. Vek žiakov je rovný našim ôsmakom. Pred začatím projektu sme mali online stretnutie všetkých parterov – pedagógov, kde sme sa predstavili a rozvrhli sme vzájomnú prácu počas projektu.

dec
10

Medovníkový domček ako ho nepoznáme

djzKde bolo, tam bolo... na Mikuláša to bolo. Naši piataci a šiestaci sa vybrali do prešovského Divadla Jonáša Záborského na adaptáciu známej rozprávky bratov Grimmovcov, ktorú poplietol neposedný žiak Florián. Fantáziu detí podporili neobyčajné vtipné detaily rozprávky, kde napríklad nie, nie... Janíčko a Marienka sa nestratili v hustom lese, ale uleteli šarkanom. A vedeli ste, že v rozprávkovom lese pôsobí televízna redaktorka/influencerka Vrančeska Krákavá, veľmi zakrákaná, vtipná a zvedavá vrana? Kontakt s publikom a výnimočné výkony hercov, ktorí sa premenili na skutočné rozprávkové bytosti, žiaci odmeňovali pravidelným potleskom a smiechom.

dec
09

Svätý Mikuláš

mikulas miniSvätý Mikuláš,
človek lásky, spravodlivosti a nádeje dnes zavítal aj medzi naše deti. Stal sa biskupom, aby pomáhal svojou štedrosťou, zbožnosťou a zázrakmi. Okrem iného je patrónom detí a chudobných. Deti ho v škole privítali krásnymi básničkami a pesničkami. Zároveň ho sprevádzali aj neposlušní čertíci - symboly zla a nebeskí anjelici - predstavitelia dobra. Ako vieme, dobro v rozprávke vždy víťazí nad zlom, a tak Mikuláš deti motivoval, aby boli lepšími, potešil a rozžiaril ich detské srdiečka a obdaril balíčkami. O rok sa neho tešíme znova.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI