okt
02

Biblia - Kniha kníh a jej príbeh

biblolympPosledný septembrový týždeň prebiehali v Hornozemplínskej knižnici Hieronymove dni. Pozostávali z cyklu prednášok prevažne z úst biblistov, rodákov z okolia Vranova a zo zaujímavej výstavy Biblia – kniha kníh a jej príbeh. Túto výstavu biblických artefaktov pripravil a svoju bohatú súkromnú zbierku aj úžasným spôsobom prezentoval tiež vranovský rodák, kazateľ Cirkvi bratskej – Michal Lapčák.
Naši tretiaci a štvrtáci sa výstavy zúčastnili s triednymi učiteľkami, ôsmakov a deviatakov v rámci náboženstva sprevádzali vyučujúci NBV.

okt
01

Eurá, eurá, euríčka

peniaze miniV septembri boli dva významné dni financií, peňazí a finančnej gramotnosti. 8. september je Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a 24. septembra je Medzinárodný deň eura.
So žiakmi sme si pripomenuli tieto dni na hodinách matematiky počas posledného septembrového týždňa. Vymenili sme klasickú hodinu matematiky za netradičnú vyučovaciu hodinu. Oboznámili sme sa s euromincami a eurobankovkami a vo vyšších ročníkoch aj s novými slovíčkami z oblasti finančníctva. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním a interaktívnymi cvičeniami.

sep
30

Európsky deň jazykov

jazyky mini26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní a podobne. Tohto roku je to už 21-krát a upozorňuje nás na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Preto sme sa na našej škole rozhodli venovať európskym jazykom posledný septembrový týždeň. Témou tohtoročného Európskeho dňa jazykov je priateľstvo. Priateľstvo je v dnešnej dobe veľmi cenné.

sep
29

Svetový čistiaci deň

pv mini„Urob niečo pre budúcnosť našej planéty! Staň sa súčasťou Svetového čistiaceho dňa a pomôž upratať Slovensko.“ Túto výzvu aj tento rok prijali naši žiaci, vybehli do svojho najbližšieho okolia, upratali ulicu, potôčik, chodníček, aby sa nám žilo o čosi lepšie v krajšom prostredí. Pripojili sa tak k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je nielen počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie, ale pamätať na to v každom čase, pretože k zmene môže prispieť každý jeden z nás.

sep
28

Abeceda zdravej výživy

zdrava vyziva miniPriaznivým trendom medzi mládežou je dnes zdravo sa stravovať. Osvetu na túto tému ponúkajú mladým aj sociálne siete, vzorom zdravého životného štýlu sú aj známi televízni kuchári a výživoví poradcovia. Keďže naša škola podporuje pozitíva doby a prispôsobuje sa potrebám svojich žiakov, koncom septembra 26. 9. 2022 sme pre piatakov zorganizovali v spolupráci s HZOS besedu na tému „Abeceda zdravej výživy na každý deň“.
Zdravá výživa, zdravý životný štýl je a bude vždy horúcou témou. Výživová poradkyňa pani Melkovičová priblížila našim piatakom veľmi zaujímavou formou zdravé stravovanie. Poukázala na význam konkrétnych potravín v súvislosti so správnym fungovaním organizmu, aké cenné látky obsahujú a prečo by sme si ich mali zaradiť do stravovania.

sep
27

Pozvánka do knižnice

hzk miniVyučovanie literatúry sme si s našimi piatakmi spestrili návštevou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Zoznámili sme sa s priestormi knižnice, so spôsobom jej organizácie a jej členením na jednotlivé oddelenia. Oboznámili sme sa s podmienkami jej navštevovania a ako si knihy možno vypožičať. Tiež sme mali možnosť nahliadnuť do kníh písaných Braillovým písmom. Odhalili sme, kto každý stojí za vznikom knihy a ako taká kniha vzniká. Nakukli sme aj do oddelenia novín a časopisov s 3D tlačiarňou, odkiaľ sme si každý odniesli na pamiatku malý darček v podobe záložky do knihy.
Po pútavom rozprávaní pani knihovníčky sme sa konečne rozpŕchli k regálom plných kníh.

sep
26

Attofyz

fyzika miniAttofyz je online individuálna fyzikálna súťaž. Súťažiaci sa stretnú okrem vedomostných úloh aj s jednoduchými výpočtovými a experimentálnymi úlohami, pričom výsledky neodovzdávajú vždy iba napísaním čísla, ale napríklad aj označením správnej možnosti. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťaží vo svojej kategórii a má pripravenú vlastnú sadu 15 úloh. Druhé vydanie celoslovenskej súťaže Attofyzu sa uskutočnilo v utorok 20.9.2022. Aj žiaci našej Dvojky sa zapojili. 

sep
23

Každá pomoc sa počíta!

bp miniPamätáte si ten pocit, keď ste prvýkrát niekomu nezištne pomohli?
Zopakujte si ho.
V piatok 23. septembra sa naša škola opäť zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka vašej pomoci tak zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

sep
20

Boli sme v archíve

historyPracovisko Štátneho archívu v Prešove, Archív Vranov nad Topľou, po 2-ročnej nedobrovoľnej prestávke opäť otvoril svoje priestory pre exkurzie žiakov a hneď druhý septembrový týždeň sa naši šiestaci exkurzie v Archíve vo Vranove nad Topľou zúčastnili.
Dozvedeli sa, čo všetko archív zhromažďuje, uchováva, prezentuje a čo robiť pri strate dôležitých dokumentov. Zaujímavým poznatkom bolo, že najstarším dokumentom v našom archíve je katastrálna mapa z obce Petkovce z polovice 19. storočia.
Prednášajúca nám objasnila, že prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje formou štúdia, v určenom čase, v priestoroch bádateľne.

sep
19

Prírodná lekáreň

rastlina miniPo roku k nám do ŠKD opäť zavítala babka bylinkárka. Na ceste pri zbieraní svojich vzácnych pokladov stretla kŕdeľ zvedavých detí. Aj keď ju hneď nespoznali, veľmi rada sa s nimi podelila o svoje vedomosti o liečivých rastlinách. Vysvetlila im, ktorá bylinka má aké liečivé účinky, čo pomáha pri bolestiach brucha, nádche, kašli, či drobných poraneniach. Deti si mohli každú bylinku obzrieť či ovoňať. Nakoniec sa dozvedeli, ako si v tomto sychravom jesennom počasí posilniť svoju imunitu a udržať si pevné zdravie.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI