Výberové konanie

apr
15

Cvičíme sa vo finančnej gramotnosti

pokladnicka miniKoncom marca sme v našej škole uskutočnili dve udalosti venujúce sa finančnej gramotnosti.
Prvou bolo národné online kolo Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz), je súčasťou Európskeho týždňa financií, organizuje ho Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.
Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Hra na platforme „Kahoot!“, ktorá je u žiakov v školskom prostredí veľmi obľúbená. Je to tímová súťaž a zúčastnili sa jej 2 tímy žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí dokázali, že vo finančnej gramotnosti sú síce doma, ale priznali, že ešte stále sa majú v čom zlepšovať.

apr
14

Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniZákladná škola Pavla Dobšinského v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote zorganizovali v tomto školskom roku XXII. ročník súťaže v tvorbe komiksu na základe slovenskej ľudovej rozprávky.
Žiaci 2. – 9. ročníka mali možnosť vybrať si spomedzi troch určených príbehov zo zbierky Pavla Dobšinského, aby preukázali svoj talent v jeho výtvarnom spracovaní do modernej podoby.
Účasť našich žiakov nám priniesla krásne úspechy. Komiksový príbeh o Černokňažníkovi Nikolasa Vraníka z II. D získal v I. kategórii (2. - 4. ročník) 1. miesto a v III. kategórii (7. - 9. ročník) žiačke IX. B, Simone Maťašovej, s rovnakým príbehom bolo porotou udelené 1. miesto.

apr
13

Prvenstvo v poviedkovej tvorbe

kniha miniV súčasnosti už okrídlená fráza o tom, že sa fantázii medze nekladú, nie je úplnou samozrejmosťou. Presviedčame sa o tom na každom kroku.
A preto je obdivuhodné, že sa v dnešnom „pretechnizovanom“ svete ešte nájdu deti, ktoré dokážu odhaľovať nevšedné vo všednom, pestujú si svoju obrazotvornosť a vedia nás ostatných preniesť do sveta fantázie.
To sa bravúrne podarilo našej žiačke Anete Vysokej /IX.B/ svojou poviedkou Затерянная в джунглях (Stratená v džungli), ktorou sa zapojila do súťaže ŤUKNI 2023 v kategórii II – ruský jazyk. V rámci celoslovenského finále sa umiestnila na víťaznom 1. mieste.

apr
12

TROJNÁSOBNÉ ZLATO!

goŽiaci Dvojky sa v hojnom počte zúčastnili školského kola Geografickej olympiády a následne tí najlepší z najlepších boli pozvaní na okresné kolo, ktoré sa konalo koncom marca v Centre voľného času. Svoje vedomosti ukázali v dvoch častiach písomného testu a to v teoretickej časti, kde preukázali teoretické poznatky z učiva nielen základnej školy a v praktickej časti, v ktorej ukázali svoje znalosti a zručnosti pri práci s atlasom, orientáciou v teréne či časovými pásmami.
Sme hrdí na prvenstvo našich žiakov vo všetkých troch kategóriách: kategória E – Stela Saladiaková (IX.B) – 1. miesto, kategória F – Katarína Zajícová (VII.C) – 1. miesto, obe dievčatá pripravovala pani učiteľka Mgr. Z. Štefanková a kategória G – Daniel Mihalčin (V.C) – 1. miesto, ktorého pripravovala pani učiteľka Mgr. Z. Džujková.
Našim zlatým víťazom srdečne blahoželáme a dievčatám držíme palce v krajskom kole.

apr
11

Pytagoriáda

pyt miniTúto u žiakov obľúbenú matematickú súťaž pozná hádam každý. Osobitosťou súťaže je fakt, že okrem správneho výsledku o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady a tiež, že všetky kolá sa konajú v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.
Vranovskí Pytagorovia zo základných škôl sa stretli v CVČ koncom marca, aby šikovnosťou a logickým myslením dosiahli čo najlepšie výsledky pre seba a svoju školu v rámci okresného kola Pytagoriády. Dvojka mala zastúpenie vo všetkých kategóriách a môže sa pochváliť obsadením popredných priečok:

Kat. P3: Tamarka Gešperiková (3.C) - 3. miesto, pripravila p. uč. Mgr. Kráľová
Kat. P4: Štefan Kušnír (4.B) – 1. miesto, pripravila p. uč. Mgr. Hrehová
              Kristína Šaffová (4.A) – 3. miesto, pripravila p. uč. PaedDr. J. Kolesárová
Kat. P6: Vanesa Pisarčíková (6.C) a Laura Pivovarniková (6.A) - 3. miesto, pripravili p. uč. Mgr. Koman a Mgr. Boroš
Kat. P8: Milan Gešperik (8.A) – 1. miesto a Michael Kozák (8.D) – 2. miesto, pripravila p. uč. Mgr. Krajčovičová

apr
10

Slávici z lavice 2023

hlas mini

Začiatkom apríla vyleteli z Dvojky slávici so zlatom v hrdle, Tamara Hermanovská (III.C), Ján Štefanko (V.B), Zuzana Štefanková (VI.B), Noemi Mitriková (VII.A) a Natália Kvočková (IX.C), aby našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže v speve populárnej piesne - Slávici z lavice 2023, ktorá sa konala v CVČ vo Vranove nad Topľou. Výkony nádejných spevákov z 9 základných škôl okresu odborne hodnotila trojčlenná porota - PhDr. Beáta Balintová, Mgr. Alžbeta Madejová a Mário Jenčo. Okrem celkového dojmu súťažiacich hodnotili intonáciu, rytmus, prednes a výber piesne. Podľa slov poroty bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho, pretože výkony speváčikov boli dosť vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni.
Dvojka sa napokon aj v tomto ročníku teší z úspechov svojich šikovných žiakov. Tamara Hermanovská ako šikovná „Kvetinárka“ v 1. kategórii nadchla porotu a získala 2. miesto, Natália Kvočková piesňou „Čerešne“ si 1. miestom v 3. kategórii vyspievala postup do krajského kola a Zuzana Štefanková, reprezentujúca 2. kategóriu, sa hrdí cenou poroty za výnimočný výkon.

apr
09

Rez laserom

Silvia-MandulakovaNaši žiaci, ktorí navštevujú Počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením PaedDr. Mareka Hermanovského, uviedli do činnosti laserovú vypaľovačku a rezačku. Po zakúpení stavebnice ju s radosťou počítačoví experti zostavili a uviedli do funkčného stavu. Najdôležitejšie bolo vybrať si vhodný program, ktorý vyhovuje našim požiadavkám a naučiť sa pracovať v programovom prostredí vybraného programu.
Stavebnicu nám opäť pomohla zaobstarať finančná podpora nadácie EDUCTECH. V tejto súvislosti vás chceme poprosiť o podporu vaším hlasom nominovanej riaditeľky nadácie EDUCTECH v ankete Slovenka roka 2023. Pani PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. má číslo 13.

apr
08

Biblická súťaž a olympiáda

biblolympDňa 28. marca 2023 sa uskutočnilo na našej škole okresné kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády gréckokatolíckeho náboženstva v troch kategóriách.
Našu školu reprezentovali 3 družstvá v rôznych kategóriách za prvý a druhý stupeň.
V A. kategórii súťaže, za prvý a druhý ročník, obsadilo naše družstvo druhé miesto v zložení: Soňa Bačovčínová a Daniel Palej z II.C a Alžbeta Virostková z II.B.
Naši žiaci 4. ročníka, Simona Mižovová a Noemi Palejová zo IV.B a Viktor Steeno zo IV.C, sa v B. kategórii súťaže, za tretí a štvrtý ročník, umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské, čiže eparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove.
V prvej kategórii Biblickej olympiády, za druhý stupeň základných škôl, sa umiestnili žiačky 8. ročníka Zuzana Gavaľová z VIII.A a Alexandra Mižovová z VIII.C na druhom mieste.

apr
07

Deň učiteľov

komensky28. marec je deň, kedy si ceníme prácu učiteľov o čosi viac. Nielen učiť, ale aj vychovávať je podstatou vzdelávania a formovania detskej osobnosti, aby z detí vyrástli láskaví a múdri ľudia. V MsDK vo Vranove n. T. v tento deň ocenili výnimočných učiteľov mesta a z našej Dvojky na pódium vystúpili naši kolegovia, Mgr. Andrea Ivanová, Mgr. Michaela Turcovská, Martina Holpová a Mgr. Rastislav Fedor. Srdečne im blahoželáme k oceneniu a prajeme im popri zdraví chuť učiť, nech sa im úsmev z tvárí nikdy nestratí.
Po slávnostnom oceňovaní učiteľov a zaujímavom koncerte umelca Petra Lipu sme sa stretli na príjemnom posedení s bývalými kolegami našej školy, ktorí nám nezabudli pripomenúť: „Buďte skvelým vzorom, pretože budete oknom, cez ktoré bude veľa detí vidieť svoju budúcnosť.(T. Mckinnon)

apr
06

Dvojka v Poľsku

krakow„Bola to neuveriteľná a veľmi náučná exkurzia, kde som načerpala nové poznatky o meste Krakov, o rodisku Jána Pavla II., Osvienčime, ale aj o soľnej bani. Uvedomila som si, v akých krutých podmienkach museli žiť ľudia v táboroch. Mesto Krakov ma veľmi zaujalo nielen krásou, ale aj svojou históriou. Som veľmi rada, že som mala takú možnosť exkurziu absolvovať. Ďakujem za krásne zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem.“
       ... úprimné slová žiačky hovoria za mnohých ôsmakov a deviatakov, ktorí sa včera vrátili z exkurzie Krakov – Osvienčim – Vielička, ktorú absolvovali v dňoch 3. - 5. apríla 2023. Začínali sme prehliadkou Múzea rodného domu pápeža Jána Pavla II. V byte rodiny Wojtylových vo Wadoviciach sú zhromaždené exponáty dávneho vybavenia, mnoho pamiatok spojených so životom a činnosťou pápeža: rodinné fotografie, kópie Karolových vysvedčení, dokumenty z etáp jeho života a dokonca aj lyže, vak a kajakové veslo ako dôkaz jeho turistických záľub.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI