sep
28

Abeceda zdravej výživy

zdrava vyziva miniPriaznivým trendom medzi mládežou je dnes zdravo sa stravovať. Osvetu na túto tému ponúkajú mladým aj sociálne siete, vzorom zdravého životného štýlu sú aj známi televízni kuchári a výživoví poradcovia. Keďže naša škola podporuje pozitíva doby a prispôsobuje sa potrebám svojich žiakov, koncom septembra 26. 9. 2022 sme pre piatakov zorganizovali v spolupráci s HZOS besedu na tému „Abeceda zdravej výživy na každý deň“.
Zdravá výživa, zdravý životný štýl je a bude vždy horúcou témou. Výživová poradkyňa pani Melkovičová priblížila našim piatakom veľmi zaujímavou formou zdravé stravovanie. Poukázala na význam konkrétnych potravín v súvislosti so správnym fungovaním organizmu, aké cenné látky obsahujú a prečo by sme si ich mali zaradiť do stravovania.

sep
27

Pozvánka do knižnice

hzk miniVyučovanie literatúry sme si s našimi piatakmi spestrili návštevou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Zoznámili sme sa s priestormi knižnice, so spôsobom jej organizácie a jej členením na jednotlivé oddelenia. Oboznámili sme sa s podmienkami jej navštevovania a ako si knihy možno vypožičať. Tiež sme mali možnosť nahliadnuť do kníh písaných Braillovým písmom. Odhalili sme, kto každý stojí za vznikom knihy a ako taká kniha vzniká. Nakukli sme aj do oddelenia novín a časopisov s 3D tlačiarňou, odkiaľ sme si každý odniesli na pamiatku malý darček v podobe záložky do knihy.
Po pútavom rozprávaní pani knihovníčky sme sa konečne rozpŕchli k regálom plných kníh.

sep
26

Attofyz

fyzika miniAttofyz je online individuálna fyzikálna súťaž. Súťažiaci sa stretnú okrem vedomostných úloh aj s jednoduchými výpočtovými a experimentálnymi úlohami, pričom výsledky neodovzdávajú vždy iba napísaním čísla, ale napríklad aj označením správnej možnosti. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťaží vo svojej kategórii a má pripravenú vlastnú sadu 15 úloh. Druhé vydanie celoslovenskej súťaže Attofyzu sa uskutočnilo v utorok 20.9.2022. Aj žiaci našej Dvojky sa zapojili. 

sep
23

Každá pomoc sa počíta!

bp miniPamätáte si ten pocit, keď ste prvýkrát niekomu nezištne pomohli?
Zopakujte si ho.
V piatok 23. septembra sa naša škola opäť zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka vašej pomoci tak zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

sep
20

Boli sme v archíve

historyPracovisko Štátneho archívu v Prešove, Archív Vranov nad Topľou, po 2-ročnej nedobrovoľnej prestávke opäť otvoril svoje priestory pre exkurzie žiakov a hneď druhý septembrový týždeň sa naši šiestaci exkurzie v Archíve vo Vranove nad Topľou zúčastnili.
Dozvedeli sa, čo všetko archív zhromažďuje, uchováva, prezentuje a čo robiť pri strate dôležitých dokumentov. Zaujímavým poznatkom bolo, že najstarším dokumentom v našom archíve je katastrálna mapa z obce Petkovce z polovice 19. storočia.
Prednášajúca nám objasnila, že prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje formou štúdia, v určenom čase, v priestoroch bádateľne.

sep
19

Prírodná lekáreň

rastlina miniPo roku k nám do ŠKD opäť zavítala babka bylinkárka. Na ceste pri zbieraní svojich vzácnych pokladov stretla kŕdeľ zvedavých detí. Aj keď ju hneď nespoznali, veľmi rada sa s nimi podelila o svoje vedomosti o liečivých rastlinách. Vysvetlila im, ktorá bylinka má aké liečivé účinky, čo pomáha pri bolestiach brucha, nádche, kašli, či drobných poraneniach. Deti si mohli každú bylinku obzrieť či ovoňať. Nakoniec sa dozvedeli, ako si v tomto sychravom jesennom počasí posilniť svoju imunitu a udržať si pevné zdravie.

sep
17

Biochemik Pavol Čekan - protektor Bio-Chemickej učebne na "Dvojke"

cekan mini(Dvojka 21. storočia)
Piatok 16. september 2022 sa zapíše do školskej kroniky a do pamätí žiakov a učiteľov Dvojky ako veľmi významný deň. Slávnostne sme otvorili Sekciu odborných učební, vrátane Bio-Chemickej učebne. Významný zároveň preto, lebo nás svojou návštevou poctil známy špičkový vedec Pavol Čekan, PhD., B.Sc., biochemik pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na viacerých významných výskumoch, aj na troch patentoch v oblasti výskumu RNA (ribonukleová kyselina). V roku 2017 ho dokonca časopis Financial Times zaradil medzi 100 východoeurópskych vychádzajúcich hviezd v oblasti technológií.

sep
16

EKO-deň v 5. ročníku

relax miniEko-kódex predstavuje ekologické pravidlá, ktorými sa človek chce riadiť. Takýto kódex si vytvorili aj naši žiaci 5. ročníka v rámci svojho eko-dňa, ktorý sa konal 14. septembra v prírode. Zvlášť v tejto energeticky náročnej dobe piataci hľadali možnosti ako šetriť vodou, elektrinou a ako sa správať k prírode, ktorú sme „Nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ju od našich detí".

sep
15

200 ton z lesa von

200t miniAj v tomto školskom roku pokračujeme v zapojení sa do projektu 200 ton z lesa von, ktorého cieľom je vychovávať dobrovoľníckou prácou. 14. septembra sa tak žiaci 8. ročníka vybrali do Jabloňového sadu nad Dubníkom vo Vranove a cestou vyzbierali 63,3 kg odpadu. Touto aktivitou chceme vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav.

sep
14

Vesmír očami detí

vesmir miniHornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou Hurbanovo pripravili v priestoroch Mestského domu kultúry nášho mesta celoslovenskú putovnú výstavu detských prác výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí". Pri príležitosti vernisáže, konanej dňa 9. 9. 2022, pracovníčky HZOS slávnostne odovzdali ceny výtvarníčkam a výtvarníkom úspešným v okresnom kole súťaže. Medzi regionálnymi víťazmi bola aj talentovaná žiačka našej školy Ľuboslava Demková z 9. D, ktorá si z rúk Mgr. L. Pribulovej prevzala diplom a vecnú cenu. Srdečne blahoželáme!
Prehliadka najlepších prác je sprístupnená verejnosti do 3. 10. 2022. Veríme, že diela nielen zaujmú, ale aj inšpirujú mladých návštevníkov k bezhraničnej tvorivosti podobne ako samotný vesmír.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI