feb
15

Manželstvo... áno či nie?

manzelia miniPrípravou na dôležitý životný krok, akým manželstvo určite je, treba začať už u detí v pubertálnom veku. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva (13. - 19. 2. 2023.) sme v našej škole 13. 2. 2022 uskutočnili besedy na túto citlivú tému pre žiakov 8. ročníka pod vedením psychologičky PhDr. Mariany Fedorovej z Centra poradenstva a prevencie vo VT. Žiaci sa vzájomne konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie manželstva v dnešnej dobe.
Počas besedy boli vedení k tolerancii vnímania názorov na danú problematiku, schopnosti vzájomne sa počúvať a mali priestor na vyjadrenie svojho názoru. V závere besedy boli oboznámení s možnosťami psychologickej pomoci pri riešení rôznych problémov vzťahujúcich sa k ich veku.

feb
14

Valentínska pošta odkazov, želaní, prianí…

love14. február – Deň Svätého Valentína, lásky čas on pripomína... 

Láska je najkrajší cit, ktorého sme schopní, a ktorý dokáže zlepšiť naše životy a vyčariť úsmev na tvári. Je všade vôkol nás a môžeme ju pociťovať nielen k partnerovi, ale i rodičom, priateľom, blízkym....Pocity sú vždy rovnaké. To najdôležitejšie je ukryté v našich srdciach a odráža sa v našich očiach. 

Tento sviatok môžeme oslavovať rôznymi spôsobmi. Niekto si potrpí na okázalé prejavy lásky, iného poteší sms-ka s úprimným vyznaním. My sme v tento deň pripravili na našej škole „Valentínsky strom odkazov, želaní, prianí...“,

feb
12

Škola budúcnosti

CNCNaša škola bola úspešná pri získaní podpory v grantovom programe Školy budúcnosti vyhlásenom Karpatskou nadáciou. Grant je určený na podporu inovatívnych základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelaniu. Úspešný projekt s názvom: „Žiaci pre žiakov“ získal podporu vo výške 1 585 €. Cieľom projektu je vymyslieť, navrhnúť a vyrobiť učebné pomôcky pomocou laserovej CNC rezačky a frézy. Projekt využíva vedomosti a zručnosti žiakov v predmetoch matematika, informatika a technika. Aj takýmito netradičnými spôsobmi sa snažíme zlepšiť a skvalitniť vyučovanie na našej Dvojke.

feb
11

The health is my wealth

etwinning logo(eTwinning)
November – vitamínová kniha
Podarilo sa nám ukončiť knihu o dôležitých vitamínoch a mineráloch nachádzajúcich sa v jedle. Pozrieť si ju môžete v týchto linkoch:

https://www.storyjumper.com/book/read/144597831/639af5c0eeb8e
https://www.storyjumper.com/book/read/144615221/638e1d75ad039

feb
10

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

karnevalFašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Detský karneval v tomto čase je milou tradíciou. Tak tomu bolo aj v našom ŠKD. Obdobie očakávania a prípravy masky vystriedal deň, na ktorý deti netrpezlivo čakali. V piatok, 10. februára, sa krásne vyzdobená telocvičňa premenila na miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávali princezné s anjelikmi, čertíkmi, zvieratkami, kovbojmi, a inými rozprávkovými bytosťami. Úvod patril deťom z II. D a šikovným mažoretkám, ktoré nás veselou pesničkou a krátkym predtančením všetkých roztancovali. Celým karnevalom nás sprevádzal a o výber tanečnej hudby sa postaral náš hosť z dôb dávno minulých, praveký DJ Fred (p. vych. Martina Holpová).

feb
09

„Chutné, sladké, voňavé...ale nezdravé“

cokoladaV tomto uponáhľanom svete väčšina ľudí podceňuje význam zdravej výživy. Mnohí si ani neuvedomujú ako zásadne pôsobí kvalita stravy náš život. Práve to, čo konzumujeme môže rozhodnúť o našom zdraví či chorobe. O zdraví nielen telesnom, ale aj duševnom, pretože správnu funkciu mozgu môžeme ovplyvniť práve stravou. V dobrom i zlom. Aj to je dôvod, prečo sa naozaj neoplatí ignorovať pojem "racionálna výživa".
Zaujímalo nás či mladí dajú prednosť kvalite jedla alebo skôr kvantite, a preto sme si prizvali na pomoc odborníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mgr. Onduškovú a pani Bižovú, ktoré nám na vysokej úrovni sprostredkovali informácie o zdravej výžive.

feb
08

Zlatý postup na kraj a striebro v Matematickej olympiáde

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici z celého okresu na okresnom kole Matematickej olympiády. Tento rok to vyšlo na 25. január. V kategórii Z5 a Z9 sme medzi súťažiacimi mali zastúpenie žiakov, ktorí vynikajú v matematike.
V kategórii Z5 Dvojku úspešne reprezentovala a krásne 2. miesto spomedzi 24 súťažiacich získala Emília Lacká z 5.A, ktorú pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Džujková. V kategórii Z9 zlaté 1. miesto a postup do krajského kola spomedzi 15 súťažiacich získal Richard Vasilko z 9.B, ktorého pripravovala p. uč. Mgr. Michaela Turcovská.
Obaja žiaci preukázali vynikajúce matematické vedomosti a schopnosti, Rišovi držíme prsty v krajskom kole, kde nás bude reprezentovať 28. 3. 2023, snáď nám na Deň učiteľov pripraví opäť veľkú radosť v podobe skvelého umiestnenia.

feb
07

Deň bez mobilu – vyhodnotenie!

mobil stop miniDňa 6. februára si pripomíname Svetový deň bez mobilu. So smartfónmi sa zobúdzame aj zaspávame a online sme takmer nonstop. Pre mnohých je preto tento deň aj „koncom sveta“, pretože si svoj deň bez mobilu nevedia ani predstaviť. Na hodinách environmentálnej výchovy poukazujeme aj na ekologický dopad mobilných telefónov na životné prostredie. Veľmi zaujímavou aktivitou sme napríklad zistili, že materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než skončia v našich rukách. Presne pred rokom bola vyhlásená výzva, v ktorej sme chceli dať šancu nepotrebným, nepoužiteľným a starým mobilom na recykláciu. Veď nejeden z nich nečinne ležal doma v zásuvkách. Šikovní žiaci našej školy vyzbierali neuveriteľných 431 mobilov a tých najaktívnejších zberačov sme aj odmenili. Milí žiaci, ak nájdete starý, pokazený, nefunkčný mobil, nevyhadzujte ho do koša! Stále ho môžete priniesť do školy a odovzdať ho do zberného boxu. Správajme sa zodpovedne a buďme aktívnymi ekožiakmi našej Dvojky!

feb
06

Psíky v útulku potrebujú našu pomoc!

utulok miniPomáhajte s nami...
Poďte s nami podporiť náš Vranovský útulok pre psov a pomôžme tak spoločne tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.
Ako na to?
Prines do školy v dňoch od 6. februára do 24. februára niečo, čo opusteným chlpáčom urobí radosť. Útulkáči určite nepohrdnú:
- suchým pečivom, granulami, piškótami, ryžou, cestovinami, konzervami pre psov
- starou dekou, plachtou, kobercom či uterákom
- hračkami, loptami, vôdzkami, obojkami
- väčšími miskami a hrncami
- zdravotníckym materiálom (ako sú rukavice, obväzy).

feb
05

Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

lastwishNašim žiakom ponúkame zážitkové učenie v rôznych formách, a preto sme sa rozhodli spestriť vyučovanie anglického jazyka návštevou divadelného predstavenia, ktoré je koncipované ako učebná pomôcka.
2. februára v Dome Kultúry bola pre mladších žiakov 5. - 6. ročníka pripravená činoherná anglicko-slovenská rozprávka o lenivej koze „Lazy goat“. Lenivú kozu zvieratká vyhnali z farmy. Rozhodla sa preto usadiť v lese v domčeku líšky. Nešťastná líška hľadala pomoc u obyvateľov lesa. Nakoniec jej pomohol malý, ale odvážny ježko. Nie vždy rozhoduje fyzický zjav a sila.
Starší žiaci 7. - 9. ročníka si pozreli predstavenie Last Wish – posledné želanie. Táto anglicko-slovensko-česká divadelná inscenácia bola inšpirovaná rozprávkou Jána Wericha – Kráľ mal troch synov. Za pánom Kingom prichádzajú do nemocnice jeho tri deti, ktoré požiada, aby našli jeho staré sandále. S jeho želaním sa každý z nich vysporiada podľa svojich priorít. Posolstvom hry bolo, aby si každý uvedomil, čo je v živote dôležité.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI