mar
18

Nádejný drevár

vtacia budka1V piatok 17. marca sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnila súťaž nádejných drevárov pri príležitosti dňa otvorených dverí tejto školy.
Aby divoké vtáctvo mohlo v pokoji prežiť zimu, je potrebné ho prikrmovať. Na tento účel sú ideálne vtáčie kŕmidlá a to bolo témou tejto zručnej súťaže. Vyrobiť originálnu vtáčiu búdku, kŕmidla, po technickej stránke, ale aby aj lahodila oku, sa snažili aj naši žiaci so svojimi výrobkami - Ján Sciranka, Michael Kozák a Jakub Palej. Hoci sa neumiestnili, získali čestné uznanie. Blahoželáme im, ich vtáčie búdky aj tak poslúžia.

mar
17

Pasovačka prvákov za čitateľov Hornozemplínskej knižnice

rytierPri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky (16.3.2023) boli naši prváci pozvaní do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou na slávnostnú pasovačku prvákov za čitateľov knižnice. Po zložení čitateľského sľubu boli Kráľom všetkých knižníc povýšení do stavu čitateľského a po celý rok si budú môcť knižky požičiavať zadarmo. Na pamiatku každý dostal záložku do prvej požičanej knižky a malú pozornosť.
Všetkým prvákom želáme, aby ich čítanie bavilo. Veríme, že sa z nich stanú pravidelní návštevníci.

mar
16

Netradičná telesná výchova

beh miniV tomto týždni mali možnosť žiaci z I.C triedy zažiť netradičnú telesnú výchovu v priestoroch Spojenej školy na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou. Pracovníci školy pre nich pripravili okruh zaujímavých stanovíšť, kde si deti zábavnou formou posilňovali správne držanie tela a jeho rovnováhu, koordináciu, obratnosť a vytrvalosť. Žiakov veľmi zaujali rehabilitačné cvičebné stroje a rôzne rehabilitačné pomôcky. S radosťou si ich postupne všetky vyskúšali. Hravou formou i novými prvkami boli mladí školáci motivovaní k pohybu. Za snahu dostali diplomom a sladkosť. Za spestrenie piatkového vyučovania patrí naše veľké ĎAKUJEME Spojenej škole na Budovateľskej ulici vo Vranove nad Topľou.

mar
15

Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslav mini„Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“ Viktor Hugo
Ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Slová sú ako priesady v záhrade, ktoré okolo seba rozsievame, niet divu, že sa stávajú i naším osudom. Pri vzácnych chvíľach ako je táto, kde prítomná je i duša hovoriaceho, človek ožíva, rozsvietia sa mu oči a reč je melodickejšia, pokojnejšia.
Krásne chvíle plné umeleckého slova a pútavých príbehov sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15. marca 2023. Svoje umenie nám predviedli žiaci 2. – 9. ročníka. Cieľom súťaže je prezentácia umeleckého prednesu, spoznávanie literárnych hodnôt a zároveň vedenie žiakov k tvorivej činnosti.

mar
14

Stolní tenisti na krajskom kole strieborní!!!

pingpong miniDňa 2. marca 2023 sa v Spišskej Starej Vsi (okr. Kežmarok) uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ. Po víťazstve na okresnom kole sa ho zúčastnili aj naši žiaci. Skoré vstávanie a náročná cesta neovplyvnili výkon chlapcov a po jasných víťazstvách v skupine nad družstvami zo Sniny, Svidníka a Toporca postúpili do semifinále, kde narazili na družstva z Popradu. Po ďalšom víťazstve sa zaslúžene prebojovali do finále turnaja.
V ňom si opäť zmerali sily proti chlapcom z Toporca. Vo veľmi vyrovnanom súboji, kde o víťazovi rozhodovali detaily, sa šťastie priklonilo na stranu súpera, ktorého chlapci porazili našich chlapcov v pomere 3:1 na zápasy.

mar
13

Siedmaci na lyžiarskom výcviku

lv miniV dňoch 27. februára – 3. marca 2023 sa žiaci siedmeho ročníka pod vedením našich inštruktorov-pedagógov zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Podobne ako ich spolužiaci minulý rok, tak aj oni mali možnosť spoznať krásy Nízkych Tatier. Našim druhým domovom sa stal Hotel Krpáčovo a svoje lyžiarske schopnosti žiaci rozvíjali v lyžiarskom stredisku Skicentrum Tále.
Po príchode do strediska nás okrem krásneho počasia čakali perfektne pripravené zjazdovky rozdelené podľa náročnosti pre začiatočníkov aj pre tých skúsenejších. Samotný výcvik bol rozdelený na praktickú a teoretickú časť. Počas praktickej časti výcviku si lyžiari-začiatočníci osvojovali základy lyžiarskej techniky.

mar
01

Zlato a striebro s postupom na kraj

biolymp mini(Biologická olympiáda)
Biologická olympiáda má vo vranovskom okrese 57-ročnú tradíciu. Na Valentína sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konalo jej okresné kolo v kategórii C. Súťaž bola rozdelená na tri časti – praktickú, v ktorej ich čakala náročná úloha zameraná na izoláciu DNA, teoretickú a aplikačnú, ktorá preverila naučené poznatky a ich využitie v praxi. Naši šikovní žiaci si s úlohami hravo poradili a umiestnili na popredných miestach. 1. miesto získala Dominika Petríková (VIII.A) a na 2. mieste sa umiestnil Boris Lešňanský (IX.B).

feb
28

Anglická škola na Dvojke

angl miniVo februári sa na Dvojke uskutočnil aktívny anglický týždeň, ktorý už v našej škole prebieha druhý rok v spolupráci s jazykovou školou SIDAS. Lektorom bol tentokrát Austin Rhodez. Austin je Američan, ktorý je na Slovensku len 10 dní. Po slovensky nerozumel, preto naši ôsmaci a deviataci boli odkázaní na svoje vlastné jazykové schopnosti a skúsenosti. Pripravenými aktivitami rozviazal jazyky žiakov a motivoval ich ku komunikácii. Žiaci túto „anglickú školu“ vnímali pozitívne a chceli by v týchto lekciách pokračovať naďalej, za účasť získali certifikát.

feb
27

Bronz na OK Dejepisnej olympiády

dejol miniV polovici februára sa uskutočnil 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v priestoroch CVČ VT, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 6.-9. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch náročných častí. Monotematická časť (oblasť vedy a techniky) – žiaci si museli naštudovať publikáciu K. Vasilka – Vývoj techniky a technológie – od staroveku dodnes. Druhou časťou testu boli úlohy vyplývajúce z učiva príslušného ročníka orientované skôr na marginálie. V tretej časti boli súťažiaci vyskúšaní z regionálnych dejín, z ktorých by mali poznať významné osobnosti, pamiatky a historické udalosti nášho regiónu.

feb
26

Attoved

attoved1V utorok 14. februára 2023 sa uskutočnila nová súťaž Attoved. Ide o celoslovenskú online individuálnu súťaž z prírodných vied. Súťažiaci svoje vedomosti využili pri riešení vedomostných a experimentálnych úloh z fyziky, chémie, biológie a vedeckého mixu. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Pričom každý ročník súťaží vo svojej kategórii. Súťažiaci počas 60 minút riešia nezvyčajné úlohy. Aj naši žiaci sa zúčastnili tejto súťaže a dosiahli skvelé výsledky.
Kategória 7:

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI