jún
07

MDD v ŠKD

dj miniMilé deti, dnes veľký sviatok máte, celý deň sa iba hráte, preto aj my dnes k Vášmu sviatku, prajeme vinšovačku krátku. Aby ste boli vždy usmiate, šťastné, zdravé strapaté, aby ste ešte ten mesiac vydržali a na vysvedčení samé jednotky mali. Týmito milými slovami privítala na slnkom zaliatom školskom dvore p. vychovávateľka Holpová deti z ŠKD, aby tak spoločne oslávili jeden z najkrajších sviatkov v roku - MDD. Celé odpoludnie sa nieslo v znamení súťaživosti a hlavne veľkého šťastia pri celoklubovej hre Ovocníčkovia. Víťazi získali cenu plnú vitamínov a prekvapením pre všetky deti boli nové hry a boxy na hračky. Niet krajšieho úsmevu na svete ako je úsmev detí, preto prajeme všetkým detičkám, aby mali šťastné a spokojné detstvo, aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac pozornosti a lásky.

jún
06

MDD športová olympiáda

stadion miniOslava Medzinárodného dňa detí sa na našej škole niesla v duchu olympijskej myšlienky. Školskú športovú olympiádu veselo otvorili naše mažoretky TS Varanovia. Žiaci predniesli olympijský sľub a nesmelo chýbať ani vztýčenie vlajky za znenia olympijskej hymny. Po slovách pána riaditeľa, ktorý našich športovcov pozdravil, zablahoželal im a povzbudil ich k najlepším výkonom, už nič nebránilo tomu, aby sa žiaci rozbehli na športoviská pripraviť sa na svoje disciplíny.
Deň plný slnka, zábavy, povzbudzovania a skvelých výkonov mohol začať! Jednotlivci v ročníkoch si zmerali sily v behu na 60 m, behu na 300m, štafetovom behu a skoku do diaľky. Triedne kolektívy zas utužovali tímovú prácu a súťažili vo vybíjanej, basketbale a volejbale. Nechýbalo športové nasadenie ani srdečné povzbudzovanie zo strany spolužiakov.

jún
06

DOD na leteckej základni v PO

lietadloDňa 1.6.2023 sme MDD my tretiaci ZŠ Sídlisko II oslávili Dňom otvorených dverí na leteckej základni v Prešove. Pozornosti a záujmu detí neušli hojne zastúpené statické ukážky leteckej a pozemnej techniky. Žiaci mali možnosť vyskúšať, aké je to sedieť na mieste kapitána vrtuľníka MI-17 alebo v kabíne cvičnej verzie MI-2. Záujem bol aj o tank T-72, bojové vozidlo pechoty, či samohybnú kanónovú húfnicu. Deti tradične pritiahla aj hasičská technika, ktorú prezentovali hasiči z HaZZ Prešov a z hasičskej jednotky vrtuľníkového krídla. Z blízka si mohli obzrieť auto Vojenskej polície. Okrem nádherného počasia nás počas celej akcie sprevádzala uvoľnená a priateľská nálada.

jún
06

Recyklomóda

pv miniOdpad nie je strašiak! A práve preto, sme sa s deťmi zo ŠKD zapojili do súťaže zameranej na tému recyklovania a upcyklovania odpadu s názvom Recyklomóda, s modelom s názvom Kráľovná fašiangového sprievodu. Zadaním pre žiakov základných škôl bolo vytvoriť odev, ktorý bude z odpadového materiálu. Prihlásené projekty prešli interným kolom hlasovania medzi zamestnancami envirofondu a následne sa konalo finále najlepších modelov za účasti odbornej poroty a zástupcov Ministerstva životného prostredia i Environmentálneho fondu. Odmenou za našu snahu boli lístky pre deti aj ich rodičov do Zoo v Bojniciach. Touto aktivitou sa snažíme podporovať kreativitu a spoluprácu medzi deťmi a upriamiť ich pozornosť na témy ako sú recyklovanie, upcyklovanie.

jún
05

Fantastický úspech!

pyt miniZLATO v celoštátnom kole Pytagoriády
Milan Gešperik z VIII.A, ktorému to matematicky výborne myslí, opäť ukázal, že patrí k najlepším počtárom na Slovensku. 23. a 24. mája sa zúčastnil celoštátneho kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Ako najlepší zo školského, ba aj obvodného kola, reprezentoval okres v celoštátnej Pytagoriáde. Statočne sa popasoval s ťažkými 20 úlohami, na ktorých vyriešenie mal len 60 minút a podaril sa mu megaúspech! Vo svojej kategórii si vybojoval 1. miesto.
Celoštátneho kola sa zúčastňujú najúspešnejší súťažiaci z obvodných kôl, kde bodovú hranicu na postup stanovuje Ústredná komisia Pytagoriády po doručení výsledkových listín z obvodných kôl. Milanovi blahoželáme k obrovskému úspechu a p. uč. Krajčovičovej ďakujeme za prípravu. Dúfame, že Milanovou snahou a úspechom nakazíme ešte veľa dvojkárov.

jún
04

Skvelá Natália

natalka miniPred časom sa v prešovskom Kine Scala konala krajská súťaž SLÁVICI Z LAVICE, na ktorej našu školu a školskú kapelu Ťahák reprezentovala Natália Kvočková nádhernou piesňou Čerešne od Hany Hegerovej. Svoj talent predviedla pred porotou, ktorej predsedal Martin Husovský z kapely KOMAJOTA. Po výborných výkonoch sa naša Natália nakoniec v prvej trojke neumiestnila, no aj tak ponúkame jej famózne vystúpenie vo forme videozáznamu... Doprevádzali ju naši učitelia Mgr. Peter Šofranko na klavíri a Mgr. Matúš Boroš na gitare... Natálii prajeme ešte veľa skvelých vystúpení, veď určite o nej ešte budeme počuť, minimálne na svojich vlastných koncertoch... Prajeme príjemný kultúrny zážitok...

jún
04

Botanikiáda

rastlina miniBotanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala už 12. ročník projektu pod názvom BOTANIKIÁDA, ktorý je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom.
Aktuálny ročník BOTANIKIÁDY dostal podtitul „Voda, základ života“. Školské kolo sa uskutočnilo online formou v apríli a naši šikovní žiaci Matej Surdej (V.C) a Ján Štefanko (V.B) postúpili do regionálneho kola. Žiaci postupne plnili problémové úlohy na stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk.

jún
03

Striebro pre Dvojku v okresnom kole v atletike žiakov

beh miniV dňoch 25. a 26. mája sa v atletickom areáli ZŠ Sídlisko II už tradične konalo okresné kolo v atletike dievčat a chlapcov. Obe naše družstvá sa popasovali so svojimi súpermi a v tvrdej konkurencii sa dievčatá umiestnili na výbornom 2. mieste. Chlapci podali vynikajúce výkony a aj keď v jednotlivých disciplínach získali medailové umiestnenie, napokon skončili ako družstvo na 4. mieste. Všetkým našim súťažiacim blahoželáme k výborným výkonom a želáme ešte veľa športových úspechov v budúcnosti.

jún
02

Olympiáda ľudských práv

prvacik mini22.5.2023 sa nám podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po dvoch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z testu, ktorý sa týkal ľudských práv.
V teste sa riešila problematika vybraných téz na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.
Komisia následne spočítala a pridelila body a vyhlásila výsledky jednotlivých tímov.

jún
01

Cenné prvenstvo v okrese

tanec(slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád)
Byť motivovaný a zapálený pre prácu, chytiť sa príležitosti a dokonca uspieť, je najväčšou radosťou žiaka a jeho učiteľa, ktorý vie, že jeho práca má zmysel. Na Dvojke sme takú radosť tento školský rok zažívali vďaka našim šikovným žiakom veľmi často. CVČ vo Vranove n. Topľou posledný májový deň (31. 5.) rekapitulovalo úspešnosť žiakov okresných škôl na olympiádach a súťažiach za celý rok.
Z rúk RNDr. Valérie Novikmecovej (vedúca oddelenia školstva) a Ing. Anny Marcinčinovej (riaditeľka CVČ VT) si diplomy a odmeny prevzali najšikovnejší žiaci okresu. Za našu školu boli ocenení: T. Gešperiková (3.C), K. Šaffová (4.A), Š. Kušnír (4.B), E. Lacká (5.A), D. Mihalčin (5.C), L. Pivovarníková (6.A), V. Pisarčíková (6.C), N. Mitriková (7.A), Z. Jakubčinová (7.C), K. Zajícová (7.C), Z. Oslovičová (8.A), M. Kozák (8.D), M. Gešperik (8.A), D. Petríková (8.A), M. Pohlod (9.A), B. Lešňanský (9.B), R. Vasilko (9.B), S. Saladiaková (9.B) a K. Kačerová (9.C).

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI