máj
30

Otváranie studničky

studnicka miniJedným z hlavných cieľov činnosti nášho ŠKD je aj oboznámiť deti s ľudovými tradíciami, zvykmi a utvárať si k nim pozitívny a emocionálny vzťah. Stalo sa už tradíciou, že deti z ŠKD v období Turíc čistia a otvárajú studničky. Otváranie studničiek je jeden ešte zo starých predkresťanských obyčajov, kedy sa čistia studničky pre dostatok vlahy a dobrú úrodu.
Majme aj dnes vodu v úcte.

máj
29

Návšteva HaZZ

hasic miniPočas dvoch návštev HaZZ vo Vranove nad Topľou mali naši prváci z ŠKD možnosť spoznať obetavú a náročnú prácu hasičov, ktorých úlohou v súčasnosti nie je „iba“ hasiť a likvidovať požiar, pomáhať pri živelných pohromách, ale ich úlohou je aj stabilizovať ranených, lebo často ako prví prichádzajú k dopravným nehodám. Pri ich práci im pomáha moderná hasičská technika, ktorá naše deti veľmi zaujala. Ďakujeme našim hasičom, že nám venovali svoj čas, že sú ochotní obetovať svoje zdravie i životy, že sú tu pre nás vždy, keď ich potrebujeme.

máj
28

Hlinená krása našimi očami

hlina23. mája 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 22. ročník umeleckej súťaže Hlinená krása našimi očami. Nádejní modelári vytvárali pomocou hliny diela v téme „Hudba je môj život.“
Husľové kľúče, noty, hudobné nástroje, ale aj muzikanti sa rozozvučali v prácach zástupcov našej školy: Nina Bertová, III. D, Adam Lazor, IV. D, Tamara Švarná, V. A, Stella Horňaková VI. D, Monika Juhasová VII. B a Vanda Klimešová VIII. B. Najviac sa darilo Tamare Švarnej, ktorá vo svojej kategórii (5. - 6. ročník) získala 1. miesto.
Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

máj
27

Keď sa darí, tak sa darí...

jazyky miniPred časom sme priniesli správu o tom, že naša deviatačka Aneta Vysoká z 9.B zaujala svojou poviedkou písanou v ruskom jazyku porotcov súťaže Jazykový kvet ŤUKNI natoľko, že sa umiestnila vo finále na 1. mieste. To jej prinieslo postup do medzinárodného kola. V silnej medzinárodnej konkurencii obstála, ba dokonca uspela natoľko, že skončila na úžasnom 2. mieste za súťažiacou z Nového Zélandu a pred súťažiacou z Kanady.

Dopadlo to nad naše očakávania, z Anetkinho úspechu sa nesmierne tešíme a želáme jej veľa úspechov už v novej škole.

máj
26

My health is my wealth

(ukončenie E-twinning projektu)

etwinning logoTento zaujímavý a hravý projekt postupne hrou zdokonaľoval žiakov v komunikácii v anglickom jazyku. Naši šikovní žiaci boli za polročnú prácu ohodnotení certifikátom. Veríme, že takéto príležitosti im prinesú pozitívne skúsenosti a podporia u nich spontánnosť komunikácie v anglickom jazyku.

Vo februári bolo úlohou každej školy tvoriť nové hry pre svojich zahraničných partnerov. Žiaci museli vymyslieť pravidlá hry a pomenovať ich benefity pre zdravie človeka.

máj
25

Beseda s gynekologičkou

marinka miniV utorok, 9.5.2023 prijala naše pozvanie na besedu so žiakmi gynekologička MUDr. Eva Lompartová. V IV.D triede sa stretli všetky žiačky – štvrtáčky s milou, usmievavou pani lekárkou.
So žiačkami rozprávala o aktuálnej téme – dospievanie. Ako sa vysporiadať so zmenami v organizme, ktorými prechádzajú, o hygiene, o ochrane svojho zdravia. Žiačky sa aktívne zapájali do rozhovoru, kládli otázky, ktoré ich zaujímali.
V mene štvrtáčok aj ich triednych učiteliek sa chceme pani doktorke touto cestou poďakovať.

máj
24

Naše najmúdrejšie hlavičky okresu v IQ Olympiáde

iq miniKaždoročne sa naša škola zapája okrem iného aj do IQ Olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aj tento rok bol pre nás úspešný. V polovičke apríla sa uskutočnilo školské online kolo, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. Do regionálneho kola postúpili hneď dvaja žiaci – Richard Vasilko z 9.B a Milan Gešperik z 8.A. Rišo sa umiestil na 37. mieste a Milan na 45. mieste spomedzi 1273 súťažiacich z východného Slovenska.
Na základe výsledkov školského kola boli obaja pozvaní do regionálneho kola Východ, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2023 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Chlapci si užili skvelý deň so zaujímavými úlohami, dobrou náladou a výborným obedom. Milan sa umiestnil na 25. mieste a Rišo na 31. mieste spomedzi 79 zúčastnených.

máj
23

VÝTVARNÝ SIRK – 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži

farebny tyzden miniV piatok 5. mája 2023 pri Vysokej peci v Červeňanoch sa konalo slávnostné vyhlásenie a vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže Výtvarný Sirk.
Do súťaže sa zapojilo až 92 základných, umeleckých a špeciálnych škôl z celého Slovenska a vyberalo sa zo 753 prác všetkých možných výtvarných techník.
Porota, v zložení Miroslav Sklenárik, Eva Wilson a Barbora Nosková, vyberali z prác, ktorých témou bolo Čím budem, čím sa stanem.
Žiak I.D triedy Alex Havrila získal v tejto súťaži pekné 3. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

máj
22

1. miesto v matematickej olympiáde

mo miniMatematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.
Súťaž prebieha v 2 náročných domácich kolách. Po úspešnom riešení domácich kôl postupujú súťažiaci do okresného kola, ktoré sa tento rok konalo 12. 4. 2023 v CVČ vo Vranove nad Topľou prezenčnou formou. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Súťažiaci mali na riešenie troch úloh čas 2 hodiny. V tejto olympiáde dosiahli naši žiaci krásne výsledky:
V kategórii Z6 (6. ročník):
V tejto kategórii sa najlepšie darilo Laure Pivovarníkovej zo VI.A. Pod vedením p. uč. Mgr. M. Boroša si vybojovala prvenstvo.
V kategórii Z7 (7. ročník):
Viktor Koňa zo VII.B získal 5. miesto a Katarína Zajícová VII.C 7. miesto. Žiakov pripravoval p. uč. Mgr. A. Koman.
V kategórii Z8 (8. ročník):
Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradili Michael Kozák VIII.D, ktorý získal 4. miesto a Milan Gešperik VIII.A 11. miesto pod vedením p. uč. Mgr. D. Krajčovičovej

 

máj
21

Medzinárodný deň mlieka

mlieko miniKonzumácia mlieka je pre človeka prirodzenou súčasťou života už od narodenia. V predškolskom a školskom veku význam mlieka v strave pokračuje. Je to potravina ideálna pre deti, ktoré sú fyzicky i duševne aktívne – obsahuje vysoko kvalitné mliečne bielkoviny, prospešné vitamíny B, A, D, E, K, minerálne látky najmä vápnik, fosfor, draslík, horčík, zinok, laktózu či enzýmy.
Všetky tieto informácie a veľa ďalších, sa žiaci našej Dvojky dozvedeli pomocou zaujímavých aktivít venovaných Medzinárodnému dňu mlieka. Vyrábali plagáty, priniesli si mliečnu desiatu, oboznámili sa s cestou mlieka alebo súťažili v pití mliečka. Budú si isto pamätať, že mlieko je hodnotným nápojom, ktorý dodá telu energiu, a preto by malo byť súčasťou zdravého stravovania nielen u detí, ale i mládeže a dospelých.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI