dec
13

Vjanočne Vichodňarske Rozpravočki

vianoce miniAk chcete vedieť, ako chutí vianočný perník s "D" v strede, ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24. decembra ráno, ako vyzerajú Vianoce v pekle, prípadne, čo všetko musí prežiť vianočný anjel, keď príde na Zem príliš skoro napríklad 8. decembra v Hornozemplínskej knižnici zaujímavo prečítal deťom režisér, dramatik divadla KĽUD Kladzany a autor Vjanočnich Vichodňarskich Rozpravočok Jozef Jenčo, ktorý vtiahol deti IV.C do príbehu rozprávok trochu inak, v zemplínskom nárečí. Rozprávky plné vtipu, hravosti a vianočnej atmosféry spolu s autorom deťom predviedli aj členovia divadla KĽUD. Deti si rozviazali jazýčky v čítaní zaujímavých viet v podobe darčekov pod vianočným stromčekom – bľašanky v mechu, garadiče do neba, fungeľ novy blajvas...

dec
12

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 7. decembra 2022 konalo už štvrtýkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Matthias Filip Popaďák (7.A), Ela Fecenková (8.B) a Laura Šuličová (9.B), ktorí sa umiestnili na krásnom 1. mieste. Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov súťaživosť a spoluprácu v skupine. Možno aj takouto zábavnou formou vzbudíme u nich záujem o chémiu. Zaujímavým darčekom pre každého žiaka bola mikulášska čiapka, sladkosť a mydielka vyrobené na chemickom krúžku.

dec
11

eTwinning po tretíkrát

etwinning logoeTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 a tento školský rok sme rozbehli už tretí eTwinning projekt na našej škole. Táto spolupráca vznikla v nadväznosti na minuloročný Erasmus+, kde sme sa spoznali s novými kolegami – pedagógmi z iných krajín a ostali sme v spolupráci.
Tohtoročný projekt má názov My health is my wealth (moje zdravie je moje bohatstvo). Jeho cieľom je objavovať benefity zdravej stravy, športu pre zdravie človeka a poznávať iné Európske kultúry.
Do projektu sú zapojení 9 učitelia so svojimi žiakmi z Grécka, Francúzska, Portugalska, Turecka a Slovenska. Vek žiakov je rovný našim ôsmakom. Pred začatím projektu sme mali online stretnutie všetkých parterov – pedagógov, kde sme sa predstavili a rozvrhli sme vzájomnú prácu počas projektu.

dec
10

Medovníkový domček ako ho nepoznáme

djzKde bolo, tam bolo... na Mikuláša to bolo. Naši piataci a šiestaci sa vybrali do prešovského Divadla Jonáša Záborského na adaptáciu známej rozprávky bratov Grimmovcov, ktorú poplietol neposedný žiak Florián. Fantáziu detí podporili neobyčajné vtipné detaily rozprávky, kde napríklad nie, nie... Janíčko a Marienka sa nestratili v hustom lese, ale uleteli šarkanom. A vedeli ste, že v rozprávkovom lese pôsobí televízna redaktorka/influencerka Vrančeska Krákavá, veľmi zakrákaná, vtipná a zvedavá vrana? Kontakt s publikom a výnimočné výkony hercov, ktorí sa premenili na skutočné rozprávkové bytosti, žiaci odmeňovali pravidelným potleskom a smiechom.

dec
09

Svätý Mikuláš

mikulas miniSvätý Mikuláš,
človek lásky, spravodlivosti a nádeje dnes zavítal aj medzi naše deti. Stal sa biskupom, aby pomáhal svojou štedrosťou, zbožnosťou a zázrakmi. Okrem iného je patrónom detí a chudobných. Deti ho v škole privítali krásnymi básničkami a pesničkami. Zároveň ho sprevádzali aj neposlušní čertíci - symboly zla a nebeskí anjelici - predstavitelia dobra. Ako vieme, dobro v rozprávke vždy víťazí nad zlom, a tak Mikuláš deti motivoval, aby boli lepšími, potešil a rozžiaril ich detské srdiečka a obdaril balíčkami. O rok sa neho tešíme znova.

dec
08

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

darcekNašim osamelým babičkám a deduškom žijúcim v domovoch dôchodcov sme pripravili vianočné prekvapenie.
Do krabičiek od topánok sme dali toľko lásky, koľko sa tam len zmestilo. Žiaci, rodičia a zamestnanci školy pripravili 168 láskyplných krabičiek, do ktorých vložili kúsok svojho srdca. Veríme, že opusteným seniorom urobia radosť a spríjemnia im vianočné sviatky.
Sme veľmi vďační za vás – rodičia, za vaše deti. Sme vďační, pretože sme v týchto ťažkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých.
Obrovské ĎAKUJEME za toľko nádherných krabičiek!

dec
07

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

onej miniVo štvrtok, 24. novembra 2022, sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v kategórii 1A si popoludní mohli overiť svoje schopnosti v tejto náročnej jazykovej súťaži. Potešili sme sa pomernej veľkej účasti. Dvanásť žiakov absolvovalo najprv písomnú časť a tí najúspešnejší aj ústnu časť. Čítanie s porozumením, gramatický test, ústny prejav a opis obrázka potrápili aj tých najzdatnejších.
Tretie miesto patrí Márii Sabolovej, žiačke VIII. D triedy, druhé miesto potešilo Alexandru Gajdošovú, žiačku IX. A triedy a prvenstvo si odniesol Samuel Miško, žiak IX. C triedy. Prví dvaja postupujú do okresného kola a budú reprezentovať našu školu.

dec
06

Všetkovedko

vv miniVšetkovedko aj tento rok nachystal zaujímavé úlohy pre odvážnych žiakov 2. až 4.ročníka. Každoročne na celom Slovensku hľadá najmúdrejších medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko zabojovalo v našej škole v stredu 30.11.2022, 51 školákov – 18 druhákov, 16 tretiakov a 17 štvrtákov. Počas 40 minút usilovne pracovali, a preto veríme, že sa budú zo svojich výsledkov tešiť. O najlepších z nich vás budeme informovať hneď po zverejnení výsledkov organizátormi súťaže koncom januára.

dec
05

Domčeky pre vtáčiky...

vtacia budka mini2„Neboj sa ty vtáčatko,
každé dobré dieťatko
postará sa o teba...“
V našom ŠKD sú samé dobré deti, ktoré sa rozhodli pred nastávajúcou zimou postaviť vtáčikom vtáčie domčeky. V zime sú naši operení kamaráti vystavení veľkému riziku, a preto je dôležité starať sa o nich. Pestrá vtáčia zostava potrebuje rovnako pestrý jedálniček. Čím menší zobáčik, tým menšie semienka. A platí to aj opačne. Základom je však, aby sme vyberali výdatné krmivo s bohatým zastúpením kvalitných tukov. Tuk je pre vtáčiky dôležitým zdrojom energie.

dec
05

Planetárium

planet miniDňa 1.12.2022 sa žiaci štvrtého ročníka vybrali na výlet do Prešova. Cieľom bolo prezrieť si centrum Prešova, nášho krajského mesta a navštíviť Hvezdáreň a planetárium v Prešove, kde žiaci strávili čas spoznávaním hviezd a planét slnečnej sústavy.
Naša cesta za poznaním sa začala cestou na železničnú stanicu, odtiaľ potom vlakom do Prešova.
V prednáškovej sieni Hvezdárne sa zoznámili s vesmírom, chodom slnečnej sústavy a zaujímavosťami z kozmu. Popozerali si aj krátke vesmírne rozprávky. Po prednáške sme si prezreli expozíciu vo výstavnom priestore a ešte sme absolvovali návštevu pod hviezdnou oblohou.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI